Jobstudenten in de horeca: de regels

Jobstudenten zijn een goede bron van werkkrachten in de horeca. Ze worden massaal ingeschakeld en het is nog een leuke manier om iets extra te verdienen. Wil jij studenten inschakelen in jouw zaak dan kan dat uiteraard, maar je moet wel rekening houden met enkele geldende regels en verplichtingen rond jobstudenten. Wij zetten hier even de belangrijkste weetjes van het statuut “student” op een rij die geldig zijn. Met andere woorden, welke wetgeving is anno 2022 van toepassing op studentenarbeid?

>  Het statuut Student
>  Studenturen
>  Het contract en de Dimona
>  Voor de student zelf

Studenten horeca regels studentenjobs

 

Jobstudenten inschakelen in de horeca: de wetgeving

De vakantieperiode komt er weer aan. Een periode waar je zeker wat extra handen kan gebruiken in de zaak en een periode waar veel studenten op zoek zijn naar leuk vakantiewerk of een toffe studentenjob in de horeca of retail om een centje aan bij te verdienen. Zowel voor jou, de werkgever, als voor de student is dit financieel voordelig en dat heeft alles te maken met de studentenuren.

Wat is een statuut van student?

Het statuut student geldt uiteraard niet voor iedereen. De regelgeving zegt dat een student bijvoorbeeld minstens 16 jaar moet oud zijn en de hoofdactiviteit van de persoon is natuurlijk studeren. De studentenjob is ondergeschikt aan het studeren. Volgt er iemand avondschool of een ander type onderwijs met een beperkt leerplan dan is die persoon geen student. Daarnaast mag je niet werken als je les hebt of andere schoolactiviteiten moet volgen.

Gaat de student deeltijds naar school dan kan hij of zij ook als jobstudent werken, maar het is minder evident omdat:

  • tegelijk er geen deeltijdse stage- of arbeidsovereenkomst mag zijn;
  • de student geen leercontract mag volgen;
  • er geen werkloosheidsuitkering mag worden ontvangen;
  • de student alleen in de schoolvakanties mag werken.

En opgelet, het kan ook niet dat een student een student is, in een bedrijf waar hij/zij een contract heeft van meer dan 12 maanden. Daarnaast is volgens de geldende regels een student ook niet gelijk aan het statuut “werkstudent”. Combineer je leren met werken en ben je geen student, dan is jouw medewerker een werkstudent. Dit is hij/zij ook wanneer hij meer dan 475 uren per jaar werkt.

Een student kan trouwens ook jonger zijn dan 16 jaar. Is jouw medewerker 15 jaar oud en heeft hij/zij de 2 eerste jaren van het middelbaar onderwijs gevolgd, dan mag hij/zij ook volgens de geldende regels worden ingeschakeld als student.
Voor minderjarige studenten gelden wel extra voorwaarden. Zo heeft hij/zij de mondelinge/schriftelijke toestemming nodig van de ouders bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Minderjarige studenten mogen daarnaast niet werken op zondag- en of feestdagen.

Studenturen

Elke student mag volgens de reglementering 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Die 475 uren noemt men het contingent. Het maakt niet uit bij welke werkgever(s) hij/zij die uren presteert, die 475 uren is het totaal aantal uren dat de student kan werken aan verlaagde solidariteitsbijdragen.

In principe dient de student zelf de studenturen op te volgen aangezien hij bij meerdere werknemers kan werken. Weet dat je wanneer je jouw Dimona’s op voorhand aangeeft je ook tijdig een error terug zal ontvangen dat de student zijn contingent heeft overschreden. Je bent zo wettelijk in orde bij de RSZ in verband met de Dimona regelgeving voor studenten. Werk je met Strobbo als planningstool, dan kan je deze handleiding volgen bij de opmaak van je personeelsplanning.

Het studentencontract en de Dimona aangifte

Een studentencontract moet altijd worden opgesteld in 2 geschreven versies, eentje voor de werknemer en eentje voor de werkgever. Het contract van bepaalde duur moet ten laatste ondertekend worden bij het moment van indiensttreding. Daarnaast bevat het studentencontract elementen zoals de naam van de student, personeelsgegevens, ook die van de werkgever moeten vermeld worden. Ook belangrijk is dat het contract de begin- en einddatum omvat, de plaats en een functieomschrijving.

Via Dimona moet je ook aangeven hoeveel uren je jouw student wil laten werken per dag. Wanneer de Dimona verzonden wordt en er zijn nog student-uren beschikbaar krijg je een “OK” terug van Dimona. De geplande uren zullen dan gereserveerd worden voor jou. Je bent als werkgever dan zeker dat de student aan verminderde bijdrage kan werken. Indien de uren overschreden zijn krijg je een waarschuwing terug.

Strobbo kan jouw studentencontracten en Dimona aangifte online automatiseren. Lees hier meer over deze optie en kom alles te weten over Dimona aangeven via Strobbo.

 

Hoeveel uur mag je als student werken en wat zegt de wetgeving?


Hou er rekening mee dat je in een kalenderjaar 475 uur mag werken als student met een lagere sociale zekerheidsbijdrage. Een voordelig tarief want op het loon van de student worden geen gewone sociale zekerheidsbijdragen berekend en de solidariteitsbijdrage is ook veel lager (8.13%!) dan voor een reguliere werkkracht.
Je kan jouw totaal aantal student-uren makkelijk opvolgen via de Student@Work. Je kan op eender welk moment het saldo raadplegen en bekijken hoeveel uren je al gewerkt hebt of hoeveel uren er al gereserveerd zijn om te gaan werken. Daarnaast vind je hier uiteraard ook het restsaldo. Vooral voor jouw werkgever is dit interessant.

Vraag dus zeker tijdig bij je student een student@work-attestje op. Op dit attest staat ook een code vermeldt voor de werkgever. Met deze code kan je inloggen op de teller van de student om het restsaldo te raadplegen. Zo zie je hoeveel uren ze op dit moment nog over hebben en kan je er bij het opmaken van de personeelsplanning in Strobbo rekening mee houden.

Tip: veel zaken vragen dit bij opstart op. Daarna vragen ze dit per kwartaal of jaarlijks opnieuw op.

 

 

 

Benieuwd hoe jij Strobbo kan inschakelen?

 

Met Strobbo als planningstool automatiseer je snel en makkelijk je flexibel personeelsbeheer en personeelsplanning. Profiteer van automatische Dimona aangiftes, maak je planningen digitaal op basis van de beschikbaarheden van jouw personeel. Vul lege momenten op met open werktijden, die je makkelijk kan verzenden met 1 druk op de knop.

Ontdek Strobbo

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!