Collectief verlof: de geldende regels

Wil je ook in 2022 de deuren van jouw zaak gedurende een bepaalde periode sluiten? Dan kan je dat best zo vlug mogelijk doorgeven aan jouw werknemers.

Wanneer je collectief verlof inplant moet je namelijk rekening houden met enkele geldende regels. Zo kan je iemand namelijk niet eenzijdig vakantie opleggen, je dient dus als het ware in overleg te gaan met jouw personeel. Hieronder geven we je meer uitleg over de wetgeving rond collectief verlof.

>  Onderling overleg
>  Het arbeidsreglement
>  Data en periode
>  Werkloosheidsuitkering

 

collectief verlof geldende regels

 

Collectief verlof: de geldende regels  

Heel wat van onze klanten maken gebruik van een collectieve sluiting. Wij hebben daarom in Strobbo een module verwerkt waarin klanten makkelijk meerdere werknemers gelijktijdig vakantie kunnen laten opnemen. Zo win je extra tijd in de opmaak van jouw personeelsplanning of werkrooster.

Onderling overleg

Vakantiedagen worden in een onderling akkoord gegeven tussen de werkgever en werknemer. Dit is niet anders voor collectief verlof.  Collectief verlof is wanneer de werkgever ervoor kiest om al zijn personeelsleden op dezelfde dag of dagen vakantie te laten opnemen.
De duur en periode van jouw collectieve sluiting zal je met jouw personeel moeten overeenkomen. In grote ondernemingen zullen deze onderhandelingen gebeuren door de vakbond, meestal is dit in de horeca niet het geval.
Je moet dus als werkgever een akkoord hebben met de meerderheid van jouw personeel. Gaat de meerderheid niet akkoord dan kan er een bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid langskomen.
Zo’n situaties kan je best vermijden, gelukkig komen ze in de realiteit ook zelden voor.

Het arbeidsreglement

Heb je een akkoord met jouw personeelsleden, dan maak je de datums bekend door aanplakking en ze toe te voegen aan het arbeidsreglement.  Je kan jouw arbeidsreglement tegenwoordig ook online registreren. Zo ben je wettelijk altijd in orde bij de sociale inspectie. Bovendien ben je nu ook zeker dat de afgesproken data gelden voor werknemers die later dit jaar in dienst komen.

Tip: werk je met Strobbo als planningstool, vergeet dan ook zeker niet de collectieve vakantie toe te voegen in het systeem.  Onze handleiding kan je hierbij helpen.

collectief verlof

Data en periode

In principe zijn er geen regels in verband met de datum waarvoor je het collectief verlof moet aankondigen of vastleggen. Maar hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat jouw werknemers zelf al plannen hebben gemaakt. Bovendien bestaat de kans dat de werknemers dan niet akkoord gaan met de opgelegde periode.

De jaarlijkse vakantie kan volgens de wetgeving ook nooit langer dan maximaal 4 weken duren. Tenzij je werkt met de grote flexibiliteit en hier dan nog recuperatiedagen aan kan toevoegen. Hiervoor moet je als werkgever wel tijdig de planning kenbaar maken aan jouw personeel.
Als laatste kan een feestdag natuurlijk ook nog de periode van 4 weken verlengen.

 

Werkloosheidsuitkering

Stel dat je werknemers onvoldoende vakantiedagen hebben omdat ze bijvoorbeeld al een deel van hun vakantie hebben opgenomen. Dan kan er voor hen beroep worden gedaan op een werkloosheidsuitkering tijdens de collectieve vakantie. Let wel op: deze vorm van tijdelijke werkloosheid mag nooit de keuze zijn van de werknemer. Hij dient dus eerst zijn resterende vakantiedagen op te nemen alvorens hij op de uitkering beroep kan doen.

 

 

Benieuwd wat Strobbo voor jouw personeelsplanning kan betekenen?

 

Met Strobbo automatiseer je snel en makkelijk je flexibel personeelsbeheer en planning. Profiteer van automatische dimona aangiftes, maak je planningen digitaal op basis van de beschikbaarheden van jouw personeel. Vul lege momenten op met open werktijden, die je makkelijk kan verzenden met 1 druk op de knop.

Meer weten over de voordelen voor jouw horeca-onderneming?

Ontdek Strobbo

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!