Ecocheques voor horeca-werknemers

Bijna alle werknemers in de horeca-sector hebben recht op ecocheques. Wij zetten in deze blogpost even alle informatie omtrent de ecocheques neer. Zo weet jij na het lezen van deze blogpost onder meer wie er recht heeft op ecocheques. Daarnaast geven we je ook meer informatie over de berekening van het bedrag aan ecocheques dat jouw werknemer kan ontvangen. 

>  Welke werknemers krijgen ecocheques? 
>  Wie betaalt hiervoor? 
>  Hoe wordt het bedrag bepaald 

 

ecocheques

Ecocheques voor horeca-werknemers

1. Welke werknemers krijgen ecocheques?

Ben je aan de slag in paritair comité 302.00 dan behoor je tot de horeca-sector. Hierdoor heb je recht op ecocheques.  Op voorwaarde dat je geen werknemer bent met een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten. Studenten zijn namelijk niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat hier dus wel om de studenturen aanvaard binnen het contingent (meer over dat contingent vind je hier).

Werknemers met een goedkoper statuut die wel recht hebben op dit extra legaal voordeel  zijn de gelegenheidswerkers (Extra’s of EXT). Maar ook de werknemers met een flexi-jobarbeidsovereenkomst (Flexi’s).

Kort samengevat geldt het extra legaal voordeel voor:

  • Voltijdse en deeltijdse werknemers
  • Flexi’s
  • Extra’s
  • En indien de student over zijn STU-uur contingent is gegaan.

2. Wie betaalt hiervoor?

De werkgever betaalt de ecocheques voor de werknemer. Anders dan bij maaltijdcheques betalen de werknemers geen eigen bijdrage.
Ecocheques zijn gedurende 2 jaar geldig. Daarnaast kan jouw werknemer ze gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten.

3. Hoe wordt het bedrag bepaald
3.1 Algemene informatie

Bij maaltijdcheques heb je per gewerkte dag principe recht op 1 exemplaar. In tegenstelling tot bij maaltijdcheques hangt het aantal ecocheques niet af van het aantal gewerkte dagen.

Alle voltijds tewerkgestelde werknemers die gedurende de volledige periode (01/12 – 30/11) met een arbeidsovereenkomst verboden zijn, hebben recht op  €250.
Werknemers met onvolledige prestaties, deeltijdse prestaties of niet gelijkgestelde prestaties ontvangen een pro-rata bedrag aan ecocheques.

We geven hier alvast een eerste tip mee. Stel dat het totale bedrag van de ecocheques kleiner is dan 10 euro dan heb je als werkgever 2 mogelijkheden:

  • het effectief toekennen van de cheques
  • de verhoging van het loon met het toe te kennen bedrag, verhoogd met 50%.

Dit laatste is vaak het interessants voor jouw als werkgever. Je hoeft dan geen verwerkingskosten te betalen bij de leverancier. Daarnaast blijven ze ook niet liggen op jouw bureau indien de werknemer ze niet komt halen.

3.2 De exacte berekeningswijze
Voor voltijdse werknemers

Voor welke dagen dien je dan wel een cheque te geven aan jouw werknemer? Er is hierbij een groot verschil tussen de voltijdse werknemers en de deeltijdse.
Zo zal een voltijdse werknemers recht hebben op €250 (indien de werknemer voltijds in dienst was gedurende de volledige referte periode = van december 2019 tem november 2020), ongeacht het aantal gelijkgestelde of niet gestelde afwezigheden. Je moet hier namelijk geen rekening houden in “volledige maanden”.

Bij de voltijdse werknemer met onvolledige kalendermaanden tijdens de referteperiode moeten we wel kijken naar de effectieve en gelijkgestelde dagen, tijdens deze onvolledige maanden.

Dit is anders bij deeltijdse werknemers

Wel hier moet je rekening houden met alle gepresteerde dagen maar ook met bijvoorbeeld de gelijkgestelde dagen, ongeacht of het hier om volledige of onvolledige kalendermaanden gaat waarin de werknemer in dienst was. Bij de gelijkgestelde dagen denken we bijvoorbeeld aan dagen waarop jouw onderneming gesloten was omwille van jaarlijkse vakantie. Daarnaast tellen ook de extra vakantiedagen van jouw werknemer, we bedoelen hiermee de dagen buiten de jaarlijkse vakantieperiode wanneer jouw onderneming gesloten is. Ook inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering tellen mee ( ook gekend als ADV-dagen)

Hou ook rekening met de gelijkgestelde dagen (o.b.v CAO 98), we denken hierbij aan de 15 weken zwangerschapsrust en bevallingsverlof. Daarnaast tellen ook de dagen arbeidsongeschiktheid ten gevolgen van een (beroeps)ziekte of ongeval. Voor elke ziekte (of ongeval) telt een periode van 23 dagen, volgend op de periode van 7 dagen wanneer de werknemer recht heeft op gewaarborgd weekloon.  Voor bedienden is dit ook de dagen die gedekt zijn door gewaarborgd loon verboden door de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minder dan 3 maanden.

Ook afwezigheden door dwingende redenen zoals familiaal verlof en sociaal verlof worden gelijkgesteld. Daarboven geldt dit ook voor dagen afwezigheid waarbij het loon onderworpen is aan RSZ-bijdragen.

Geef je als werkgever onbetaald verlof om dwingende redenen, is er tijdelijke werkloosheid door slecht weer of hebben de bedienden economische werkloosheid dan worden deze ook geteld.

Heeft jouw werknemer loopbaanvermindering, en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking waarbij de RVA een tussenkomst voorziet, dan telt dit ook mee.

Wat met de impact van overmacht (Corona)

Er is echter GEEN gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid door overmacht van corona.  De impact hiervan illustreren we met een voorbeeld. Een werknemer die voltijds in dienst was gedurende heel de referteperiode en toch x-aantal maanden werkloosheid corona had, die €250 zal ontvangen. Zijn collega die halftijds in dienst was zal een pak minder ontvangen.

Ben je een klant van SD Worx, dan kan je deze informatie terugvinden op deze link.
Geen klant? Dan kan je een betalend abonnement nemen op ELLA , de sociaal juridische databank van SD Worx.

 

Benieuwd hoe je jouw personeel flexibel kan inplannen en zo jouw omzet kan verhogen?

 

Met Strobbo automatiseer je snel en makkelijk je flexibel personeelsbeheer en planning. Profiteer van automatische dimona aangiftes, loonverwerking, maak je planningen digitaal en stuur open werktijden door met één druk op de knop. Meer weten over de voordelen voor jouw horecazaak?

Ontdek Strobbo

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!