5 weetjes over de economische werkloosheid

In deze blogpost geven we jullie meer informatie over de Economische Werkloosheid voor Flexi’s, Extra’s en studenten. Maar ook informatie als je personeel ziek wordt tijdens de Economische Werkloosheid. 
Allemaal praktische informatie die je als Horeca-ondernemer wel kan gebruiken deze periode. 

werkloosheid

5 weetjes over de economische werkloosheid

1) Wat zijn de financiële gevolgen voor de vaste medewerkers

Normaal heb je als werknemer recht op 65% van het loon, geplafonneerd op €2754,76/maand, er wordt op deze uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 is de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.  

Indien een werknemer wegens economische redenen (niet wegens overmacht) tijdelijk werkloos is, dan heeft hij recht op een bijkomende vergoeding gedurende de 1ste 110 dagen van de werkloosheid.

Deze vergoeding bedraagt 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de werknemer normaal zou hebben gewerkt op de dag dat hij/zij werkloos is, met een minimum van 2 euro per dag. Voorwaarde is wel dat de werknemer

  • minstens 6 maanden in dienst is bij dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
  • er sprake is van een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

2) Extra’s, Flexi’s en Studenten: hoe zit dat nu?

Een flexi-medewerker bouwt sociale rechten op, zoals recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie. Daarvoor betaal je als flexi 25% patronale kosten. In theorie heeft een flexi dus ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dit geldt vooral voor flexi-jobber die een periode overeenkomst hebben die al eerder was ingegaan. Mogelijk keert het RVA-kantoor hier voor uit.

Bovenstaande is trouwens ook van toepassing bij extra’s (of gelegenheidsmedewerkers). Heb je leerlingen die een alternerende opleiding volgen in dienst, dan kan je ook deze op tijdelijk werkloosheid zetten.

Studenten kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld zolang ze studies met een volledig leerplan volgen.

3) Ibo’s die u aan het werk had

Je kan een IBO stopzetten omwille van overmacht en dit later terug opstarten. Een tweede optie is dat de IBO tijdelijk wordt opgeschort. De persoon in opleiding wordt dan als wettelijk afwezig geregistreerd. Je moet dit steeds in overleg doen met uw VDAB-consulent.

4) Interim-contracten

Voor interim-medewerkers geldt eigenlijk hetzelfde als voor een vaste werknemer. Zij kunnen dus ook op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet. Dit is enkel van toepassing gedurende de contract-periode. Heb je dus uitzendkrachten met een periode contract, dan komen zij voor die periode in aanmerking voor de tijdelijke werkloosheid.

De meeste uitzendkrachten hebben echter een weekcontract, zij kunnen voor die week dan de tijdelijke werkloosheid krijgen, daarna echter niet meer.

Het is ook niet de bedoeling dat u als horeca-ondernemer dit regelt, dit is het werk van het uitzendbureau.

5) Wat met een zieke werknemer tijdens de werkloosheid

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid kan hij/zij geen aanspraak meer maken op een werkloosheidsuitkering. Gaat het om een volledige schorsing, dan neemt de mutualiteit de betaling van de ziektedagen op zich. Eindigt de werkloosheidsperiode en is de werknemer nog steeds ziek, dan neemt de werkgever het resterende deel van het ziekteloon op zich.

Is de werkloosheid maar gedeeltelijk, bijvoorbeeld uw medewerkers zijn nog 2 dagen per week aan de slag, dan betaalt het ziekfonds de arbeidsongeschiktheid wanneer die samenvalt met de tijdelijke werkloosheid. Jij als werkgever betaalt de dagen dat de werknemer normaal moet werken.

Als uw werknemer al ziek was voor deze werkloosheid, dan valt hij op de tijdelijke werkloosheid en neemt de mutualiteit de betaling over.

Wil je je loonverwerking vlotter laten verlopen? Vraag dan zeker onze demo aan. Automatisch berekend op gepresteerde uren en gekoppeld aan het bestaande sociaal secretariaat.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!