Welke facturen worden on hold gezet onder COVID19

Als Strobbo doen wij de geste om facturen on hold te zetten tot juni, maar wij zijn niet de enige die een geste doen deze periode. Diverse brouwerijen (zoals Palm en Haacht) schelden de huur van cafés kwijt, klik even hier voor het artikel.  Daarnaast zijn er nog officiële maatregelen zoals de verkeersbelasting, RSZ en FBZ. Wij lijsten het hier even op. 

facturen

Welke facturen worden on hold gezet onder COVID19

 

1) Uitstel betaling verkeersbelasting

 

Dankzij de Vlaamse belastingdienst krijg je 4 maanden uitstel voor het betalen van de verkeersbelasting. Op aanslagbiljetten die na 26 maart 2020 verstuurd zijn staat direct een termijn van 6 maanden (in plaats van 2 maanden).
Heb je jouw biljet daarvoor al ontvangen, dan mag je hier zelf 4 maanden extra bijtellen.

Gedurende deze periode zal er geen nalatigheidsinterest worden aangerekend. Deze maatregel geldt enkel voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Heb je een éénmanszaak dan kan je een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsinterest vragen.

 

2) RSZ-betalingen zijn automatisch uitgesteld

 

De horeca krijgt automatisch uitstel van betalingen tot 15 december 2020. Dit geldt voor alle betalingen vanaf 20 maart 2020:

  • de nog te betalen wijzigingen in de bedragen;
  • de maandelijkse schijven die lopend zijn voor een afbetalingsplan;
  •  het derde voorschot voor het 1ste kwartaal (dat je moet betalen op 5 april);
  • het saldo van het 1ste kwartaal (dat je moet betalen op 30 april);
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers moet worden verstuurd vanaf 1 april en voor 30 april moet betaald worden;
  • voorschotten van het 2de kwartaal (dat je moet betalen op 5 mei, 5 juni en 5 juli);
  • het saldo van het 2de kwartaal (dat je voor 31 juli moet betalen).

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen, bijzondere bijdragen en ook de bestaanszekerheid) en het loopt tot 15/12/2020.

Opgelet: je moet wel nog steeds de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijn in dienen!

Een minnelijke schikking tot afbetaling hoef je niet aan te vragen bij de RSZ zoals er eerst werd gezegd.

 

3) Uitstel betalingen FBZ

 

Het waarborg- en sociaal fonds Horeca verleent al minstens voor 2 maanden een uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies voor de eerste twee trimesters van 2020. Verwijlsinteresten worden niet aangerekend. De periode van 2 maanden kan ook nog worden verlengd. Afhankelijk van de omstandigheden.

 

4) Uitstel betalingen facturen Unisono

 

Unisono (of het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichten) heeft zijn betalingstermijnen aangepast. Organiseerde u normaal een evenement tussen 13 maart en 3 april dan annuleert Unisono automatisch uw licentieaanvraag. Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen. Daarnaast zullen ze geen herinneringskosten aanrekenen. Ook schort Unisono het versturen van de facturen tijdelijk op naar ondernemingen die gesloten zijn.

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!