HR – administratie die bij de jaarwisseling hoort

Wanneer je aan december denkt, denk je niet enkel aan de feestdagen maar ook aan alle administratie die bij een nieuw jaar hoort. Wij geven je nu een overzicht van alle HR-items die je moet behandelen zodat je met een gerust hart kan overgaan naar een nieuw jaar als ondernemer. Zo denk je misschien aan de vakantiedagen van de medewerkers, maar dat is lang niet alles.  Hierbij een overzicht van alle HR–administratie die bij de jaarwisseling hoort.

 

>  Heeft iedereen zijn vakantiedagen al opgenomen of ingepland
>  Zijn de (recuperatie)feestdagen al opgenomen
>  Gebruikt u Bruto Netto Overuren, vernieuw dan het akkoord
>  Heeft elke flexi nog een raamovereenkomst
>  Zijn de ecocheques uitgedeeld en aangevraagd
>  Wisselen van sociaal secretariaat

jaarwisseling

HR – administratie die bij de jaarwisseling hoort

Heeft iedereen zijn vakantiedagen opgenomen of ingepland?

 

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar hebben opgenomen. Als werkgever mag je niet belemmeren dat dit gebeurt, je kan hier zelfs een boete voor krijgen. Bekijk als werkgever de saldo’s van de werknemers en verzoek de mensen met een openstaand saldo om de resterende dagen op te nemen. Doe je dit via mail of brief, dan heb je een bewijs voor de sociale inspectie.
Ook anciënniteitsdagen dienen voor het einde van het jaar te worden opgenomen en de teller van de flexibele uren moet ook op nul staan. Ook eventuele ADV-vakantiedagen moeten worden opgenomen voor het einde van het jaar.

Extralegale vakantiedagen mogen wel worden overgedragen naar het nieuwe jaar.

Heeft iedereen zijn (recuperatie)-feestdagen opgenomen?

Net zoals de wettelijke vakantie moet de werknemer alle (recuperatie-) feestdagen opnemen voor het einde van het jaar. De vervangingsfeestdagen moeten voor 15 december zijn ingepland. Vooral indien je medewerkers werken op Kerstmis is dit belangrijk.

Gebruikt u Bruto Netto Overuren, vernieuw dan het akkoord.

 

Als je gebruik maakt van de Bruto Netto Overuren moet je elk half jaar een akkoord laten ondertekenen door de werknemer. Het makkelijkst voor jou als werkgever is om elke voltijdse arbeider het akkoord te laten ondertekenen op 1 januari en op 1 juli. Zo raak je het zeker niet uit het oog.
Wanneer je dit akkoord niet hebt laten ondertekenen door de werknemer dan moet je net zoals vroeger de overuren kunnen motiveren indien je de sociale inspectie over de vloer krijgt.

Heeft elke flexi nog een raamovereenkomst?

 

Elke flexi-medewerker heeft een raam- en arbeidsovereenkomst nodig. De raamovereenkomst bevat de basisvoorwaarden voor de flexi-job.

De raamovereenkomst moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de identiteit van beide partijen;
  • de wijze waarop en de voorafgaande termijn waarbinnen de flexi-jobarbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier moet dus bepaald worden hoeveel op voorhand de werkgever de werknemer zal oproepen en via welk communicatiemiddel hij dit zal doen (telefoon, mail, sms,…);
  • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie;
  • het flexiloon waarop de werknemer aanspraak kan maken;
  • de voorwaarden om als flexi-jobwerknemer te kunnen werken.

Je kan de termijn van de raamovereenkomst als werkgever zelf kiezen. Zet je dit op 1 jaar dan is 1 januari wederom een strategische datum.

Heeft iedereen de eco-cheques al ontvangen en zijn de nieuwe al besteld?

 

Elke werknemer van PC 302 heeft recht op ecocheques, dat geldt ook voor extra’s en flexi’s. Studenten hebben helaas geen recht op ecocheques. De ecocheques mogen een waarde hebben van maximaal €250 in totaal. Dit is voor werknemers die gewerkt hebben van 1 december (van het voorgaande jaar)  tot en met 30 november (van het huidige jaar).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, lees dan onze blogpost met alle informatie over de ecocheques voor horecamedewerkers.

Wisselen van sociaal secretariaat.

Wil je wisselen van sociaal secretariaat hou dan rekening met de opzeggingstermijn en doe zeker de aanvraag op tijd (6 maanden op voorhand). Bij de meeste sociaal secretariaten geldt een minimum termijn van het contract, vaak is deze 3 à 4 jaar, maar let op, dat is helemaal niet wettelijk. Met een goede onderhandeling zou je dit kunnen terugbrengen naar 1 jaar.

Hou er rekening mee dat de overstap nieuwe opleidingen met zich kan meebrengen. Zo wordt er vaak een opleiding gegeven om kennis te maken met het nieuwe software-pakket.

Werk je met Strobbo dan hebben we een begeleidende handleiding die je zeker stap voor stap moet volgen, want ook wij moeten aanpassingen maken dan.

 

 

Benieuwd hoe je jouw personeel flexibel kan inplannen en zo jouw omzet kan verhogen?

 

Met Strobbo automatiseer je snel en makkelijk je flexibel personeelsbeheer en planning. Profiteer van automatische dimona aangiftes, maak je planningen digitaal en stuur open werktijden door met één druk op de knop. Meer weten over de voordelen voor jouw horecazaak?

Ontdek Strobbo

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!