De voordelen van tijdregistratie

De intrede van een tijdregistratiesysteem wordt nog vaak negatief  onthaald door werknemers. Deze tegenkanting komt voor het overgrote deel door gebrek aan communicatie. Onbekend is onbemind. In deze blog verzamelen we de belangrijkste voordelen van een tijdregistratie, voor zowel jouw werknemers als jouw HR personeel. 

>  Transparantie voor zowel werknemer als werkgever
>  Controle voor zowel werknemer als werkgever 
>  Makkelijk op het einde van de maand

 

 

tijdregistratie

 

 

De voordelen van tijdregistratie

Transparantie voor zowel werknemer als werkgever

 

Voor werknemers

 

We halen hier een heel bekend voorbeeld aan. Stel jij werkt elke ochtend vroeg, nog voor jouw werkgever op kantoor verschijnt. Wanneer jouw werkgever dan tegen 9h00 ook op de werkvloer arriveert heb jij mogelijk al 2 werkuren achter de rug. Jij vertrekt elke avond dus vroeger dan jouw werkgever. Hij kan denken “Oei X werkt nu toch wel wat minder dan de anderen”. Dankzij een goed tijdregistratie-systeem is er geen ruimte voor misvattingen.

Bovenstaand voorbeeld kan ook tussen collega’s onderling voor misvattingen en ongenoegen zorgen.

Wanneer je werknemers vroeger of later mogen starten of stoppen (hier spreken we over flexibele of glijdende werktijden), wordt het al heel snel moeilijk om op te volgen of in te schatten hoe lang iemand net gewerkt heeft. Zo kan een werknemer die vroeger stopt gek worden bekeken door collega’s, hoewel deze volledig in zijn of haar recht is, omdat hij of zij vroeger was gestart die dag.  Transparantie is in deze situatie cruciaal voor een goede werksfeer.

Door het gebruik van een duidelijk tijdregistratie-systeem is er geen ruimte voor misvattingen.

Voor werkgevers

 

Als werkgever kan je  jouw werknemers hun geklokte tijden bekijken. Het stereotiepe beeld van controle is vandaag de dag al lang achterhaald. Door het gebruik van een tijdregistratietool kies je net voor transparantie en duidelijkheid.

Transparantie die nodig is om strubbelingen tussen jouw werknemers te vermijden. We denken bijvoorbeeld aan de rokers vs niet-rokers. Martha kan zich bijvoorbeeld storen aan de zoveelste rookpauze van haar collega Jan.  Terwijl Jan dit ook kan denken over Martha’s zoveelste koffie-break. Wanneer al deze pauzes geregistreerd worden, is hier geen onduidelijkheid meer over. Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen pauze tijd.

In beide situaties kan een neutraal systeem, zoals een tijdregistratie tool voor transparantie zorgen. Bovenstaande voorbeelden bewijzen immers ook dat tijd heel vaak subjectief kan worden geïnterpreteerd. Daarnaast kan er ook meer vertrouwen zijn vanuit de werkgever voor zijn werknemers. Zeker in de huidige tijd waarin wordt ingezet op telewerk is een mobiele tijdregistratie een ideaal systeem om transparantie te bieden.

 

Controle voor zowel werknemer als werkgever 

 

Voor werknemers


Snel nog even een taak afwerken.  We hebben als werknemer allemaal al wel eens zo’n situatie gehad waarin “snel” al gauw een extra uur of meer wordt.  Tijdregistratie helpt daarom ook de werknemer zijn of haar gewerkte tijd onder controle te houden.

Voor werkgevers

Bij het woord “controle” hoort vaak een negatieve connotatie. Toch mag je dit bij tijdregistratie niet zo bekijken. Tijdregistratie kan bijvoorbeeld mee aan de basis liggen van het ontdekken van problemen. Merk je dat op een bepaalde dienst of in een bepaalde shift heel wat mensen extra uren presteren, dan kom je dit sneller te weten dankzij het registreren van de geklokte tijden. Hebben ze nood aan een extra teamlid? Ligt de werkdruk er te hoog? Misschien is er iemand niet geschikt voor zijn/haar functie.

Makkelijk op het einde van de maand

Dankzij een goede tijdregistratie tool heb je op het einde van de maand ook alle gewerkte tijden ter beschikking om door te geven aan het sociaal bureau.
Je kan wekelijks de gewerkte uren bekijken en bij fouten deze snel rechtzetten. Zo bespaar je jezelf heel wat tijd op het einde van de maand. Daarnaast worden via  Strobbo ook  bijvoorbeeld nachturen via simpele instellingen direct omgezet naar de correcte prestatiecode. Hierdoor moet je niet meer manueel het aantal uren tellen die onder een ander type vallen. De kans op fouten is met een digitale tijdregistratie systeem  dus veel kleiner dan bij manuele processen.

 

 

 

Benieuwd wat de Strobbo – tijdregistratie kan betekenen voor jou?

 

Strobbo maakt tijdregistratie makkelijk. Je kan gebruik maken van zowel hardware oplossingen, als de tijden registreren via een tablet, pc of smartphone. De tijdregistratie kan worden gebruikt voor het automatiseren van de Dimona’s, is makkelijk voor de verloning op het einde van de maand, … .

Meer weten over de voordelen voor jouw horeca-onderneming?

Ontdek Strobbo voor Horeca

 

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!