Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De zelfstandigen in hoofdberoep (ook de helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en starters) die hun activiteit moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Alle informatie over het overbruggingsrecht vind je op deze pagina. Misschien ken je het overbruggingsrecht ook als “faillissementsverzekering”. 

overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Wie komt er in aanmerking

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten) die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen die genomen zijn door de federale overheid.

Hier speelt het geen rol of het gaat om een volledige of gedeeltelijke onderbreking. Heb je een restaurant en de verbruikszaal is gesloten, of je doet enkel take-away, dan maak je nog recht op het overbruggingsrecht.
Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. Opgelet de onderbreking moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdaging gebeuren.
Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking.
Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen hebben betaald.  Wat is er ook nog belangrijk? Wel je geniet niet van een vervangingsinkomen en je betaalt sociale bijdragen in België.

Wanneer heb je geen recht op deze uitkering?

Wanneer je als zelfstandige tijden de maand maart of april 2020 recht heb op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht en gedurende één van deze maanden wordt je ziek dan verlies je de deze financiële uitkering.

Hoeveel bedraagt de steun

De maandelijkste uitkering bedraagt €1291,69 zonder gezinslast en €1614,00 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest nodig. Het is een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

Je kan tijdens jouw hele carrière als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht. De voorwaarde is wel dat de totale duur niet langer is dan 12 maanden.

Meer informatie over het overbruggingsrecht vind je hier op de website van Vlaio.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!