Hoe blijf ik als retailondernemer op juridisch vlak in orde?

Als retailondernemer heb je te maken met verschillende juridische aspecten die belangrijk zijn om in orde te blijven. Denk hierbij aan wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht, consumentenrecht, contractrecht en privacywetgeving. In dit blogartikel geven we je een aantal tips om als retailondernemer juridisch in orde te blijven. Kortom, aan welke wetgeving moet ik als retailondernemer zoal voldoen?

> Zorg voor duidelijke algemene voorwaarden
> Bescherm de privacy van je klanten
> Houd je aan de wetgeving rondom consumentenrecht
> Wees voorbereid op conflicten
> Zorg voor goede arbeidscontracten

retail jurdisch legal retailsector

Zorg voor duidelijke algemene voorwaarden

Als ondernemer wil je graag je eigen voorwaarden hanteren bij de verkoop van producten of diensten. Dit kun je doen door algemene voorwaarden op te stellen. Hierin leg je bijvoorbeeld vast onder welke voorwaarden je producten terugneemt of hoe je omgaat met garanties. Zorg dat deze voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn voor je klanten en dat je ze tijdig ter beschikking stelt. Zo voorkom je dat er onduidelijkheid ontstaat en kun je conflicten voorkomen.

Bescherm de privacy van je klanten

Als retailondernemer verzamel je vaak persoonsgegevens van je klanten, bijvoorbeeld bij het afrekenen van producten. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en te voldoen aan de privacywetgeving (AVG/GDPR). Zorg dat je klanten op de hoogte zijn van welke gegevens je verzamelt en waarvoor je deze gebruikt. Zorg ook dat je klanten hun gegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen als ze dit willen.

Houd je aan de wetgeving rondom consumentenrecht

Daarnaast heb je als retailondernemer juridisch te maken met consumentenrecht. Dit betekent dat je bijvoorbeeld verplicht bent om producten te leveren die aan de verwachtingen van de klant voldoen en om de klant te informeren over eventuele gebreken of risico’s van het product. Zorg dat je op de hoogte bent van de wetgeving en dat je hieraan voldoet om conflicten te voorkomen.

Wees voorbereid op conflicten

Je kan als retailondernemer juridisch te maken krijgen met conflicten met klanten, leveranciers of werknemers. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en te weten hoe je hiermee om moet gaan. Zorg dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en dat je weet welke stappen je moet nemen als er een conflict ontstaat.

Zorg voor goede arbeidscontracten

Voor wie met personeel werkt, is het belangrijk om goede arbeidscontracten op te stellen. Hierin leg je afspraken vast over onder andere het salaris, de werktijden en de vakantiedagen. Zorg dat de contracten voldoen aan de wet- en regelgeving en dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn voor je werknemers.

Maar om in orde te blijven met je medewerkers op juridisch vlak is er meer:

  • Hou rekening met de cao: Retailbedrijven vallen vaak onder een specifieke cao. Het is belangrijk om deze cao te raadplegen en ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden. Denk maar aan een maximaal toegelaten wettelijk aantal werkuren per dag of per week.
  • Geef werknemers voldoende rusttijden: Werknemers hebben recht op pauzes en rusttijden. Het is belangrijk om te zorgen dat je werknemers voldoende rust krijgen tussen hun werkuren en dat zij op tijd pauzes kunnen nemen.
  • Respecteer het minimumloon: Retailondernemers zijn verplicht om hun werknemers het wettelijke minimumloon te betalen. Dit kan verschillen afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal werkuren.
  • Zorg voor een veilige werkomgeving: Retailbedrijven zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Dit omvat het verstrekken van de juiste apparatuur en trainingen voor het veilig werken in de winkel.
  • Geef werknemers gelijke kansen: Discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, ras, religie of seksuele geaardheid is verboden. Retailondernemers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers gelijke kansen hebben en dat zij niet worden gediscrimineerd.
  • Zorg voor een goede verzekering: Retailbedrijven zijn verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor hun werknemers. Dit beschermt werknemers in geval van ziekte of letsel tijdens het werk.
  • Wees in orde met je Dimona-aangiftes: De Dimona-aangifte is een verplicht bericht waarmee je als werkgever elke in- en uitdiensttreding van een medewerker registreert bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Doe je dat niet, dan riskeer je een proces verbaal van de sociale inspectie.

 

Wil je jouw retailonderneming op juridisch vlak makkelijker op orde hebben?

 

Strobbo helpt je onder andere om je Dimona-aangiftes te automatiseren. Je kan ook contracten digitaal laten ondertekenen, waarna je ze opslaat in de cloud. Strobbo waarschuwt je wanneer je je mensen meer laat werken dan dat wettelijk is toegestaan. Strobbo is een HR-platform dat ondernemingen helpt om de administratie van flexibele werknemers te automatiseren. Zo ben je steeds in orde voor de sociale inspectie.

Ontdek Strobbo

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!