Wat als u als zelfstandige zelf corona oploopt?

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het virus oploopt en ziek wordt. In dat geval ben jijzelf arbeidsongeschikt, indien deze arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 8 werkdagen heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekteuitkering. Wij zetten hier alles even op een rijtje wat je stap voor stap moet doen indien je zelf corona oploopt.

corona

Wat als u als zelfstandige zelf corona oploopt?

Contacteer zo snel mogelijk je arts en ziekenfonds

Voel je je niet goed dan kan je best telefonisch even contact opnemen met de huisarts, hij zal je vervolgens vertellen wat je moet doen. Het is vooral belangrijk dat je nu geen andere mensen kan besmetten en wachten in de wachtkamer is dus volledig uit den boze. Mogelijks stuurt jouw dokter jouw door naar een triagepunt aan een ziekenhuis. Waar je nu moet aan denken is dat je zeker een getuigschrift vraagt waarop duidelijk vermeldt staat dat je arbeidsongeschikt bent.

Dit getuigschrift moet je bezorgen aan jouw ziekenfonds. De uitkering geldt namelijk pas ten vroegste vanaf de datum van jouw arbeidsongeschiktheid vermeldt op dat getuigschrift.

Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Zo’n getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid kan er gevonden worden op de website van het ziekenfonds. Je moet steeds het bovenste luik volledig invullen en zorg ervoor dat je een gele klever op het attest voorziet. Kruis aan dat het om volledige arbeidsongeschiktheid gaat.
Het 2de luik van het attest wordt ingevuld door uw arts, hij moet dit ook ondertekenen. Zoals al aangehaald moet je dit de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid in orde brengen, indien je geen uitkering wil verliezen.

Let goed op ben je een volledige week arbeidsongeschikt dan moet jouw arts zondag als einddatum vermelden. Indien hij dit niet doet verlies je de uitkering voor zaterdag, waar je recht op hebt.

Vervolgens stuur je het originele formulier, voldoende gefrankeerd en in gesloten omslag naar de adviserende arts van uw ziekenfonds. Let erop dat de omslag zeker de woorden “Aangifte Arbeidsongeschiktheid” bevat. De poststempel geldt als datum van aangifte.

Wat als de periode verlengd wordt?

Indien de periode van arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, dan moet je opnieuw tijdig een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” laten opstellen door uw arts. Opnieuw vul je het eerste luik volledig in, maar kruis deze keer aan dat het om een verlening gaat. Laat het 2de luik invullen door uw arts, probeer dit zeker te doen voor het verstrijken van de voorgaande periode, zo verliest u geen uitkering.

Verzekering gewaarborgd loon en hospitalisatieverzekering

Heeft u een verzekering gewaarborgd loon dan kan je hier nu gebruik van maken, lees wel even de dekkingsvoorwaarden na, in principe zal een pandemie niet uitgesloten zijn. Opgelet wanneer je preventief in quarantaine moet is het mogelijk dat je geen beroep kan doen op die verzekering.

De hospitalisatieverzekering kan dan weer tussenkomen in de medische kosten die gepaard gaan met een mogelijke opname.

Ben je langdurig ziek? Vraag dan een gelijkstelling aan!

Informeer zeker bij jouw sociaal verzekeringsfonds (of boekhouder) of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je geen sociale bijdragen meer te betalen. Stel dat je hiervoor niet in aanmerking komt, dan kan je nog wel steeds een betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen.

Over dit betalingsuitstel lees je op deze website alle details.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!