Hoe omgaan met mensen die niet goed tikken

Wanneer je deel uit maakt van het Stobbo-team heb je het al zeker gehoord “mijn personeel wil niet tikken” of het tikken verloopt stroef. Onze ervaring leert dat dit vaak enkel in het begin een probleem is. Toch zijn er altijd van die volhardende personeelsleden die niet goed tikken. Hoe ga je met deze mensen om? Wij geven je wat tips and tricks in deze blogpost.

Mensen die niet goed tikken, wat zijn hier de gevolgen van en hoe los je het op

Tips om om te gaan met mensen die slecht tikken

Allereerst is het nodig dat mensen gemotiveerd zijn om hun tijden te registreren. Vaak staan medewerkers er wat wantrouwig tegenover maar dat hoeft echter niet. Je kan juist informeren dat het een vertrouwensband schept, waarin je vroeger misschien geen idee had hoeveel uren iemand echt maakte krijg je als werkgever daar nu wel een beeld over. Zo kan je jouw medewerkers beter en correcter verlonen. Je kan het belang van het correct registreren op die manier wel verkopen. Stel je voor dat je mensen hebt die telkens een flexibel rooster hebben. Je ziet hen niet arriveren en je ziet hen wel om 15h30 al vertrekken. Misschien maak jij dan als werkgever onterecht een opmerking dat ze niet aan hun uren komen, terwijl ze al heel vroeg arriveren.

Je kan je de werknemer ook duidelijk maken dat het niet enkel voor jou als werkgever interessant is maar ook voor hem als personeelslid. Alle partijen kunnen de uren bekijken en waar nodig eventueel bijsturen. Stel je voor dat je ontdekt dat de medewerker heel wat overuren doet, zonder dat hij daar bijvoorbeeld voor betaald wordt. Als werkgever ben je misschien niet op de hoogte van het aantal overuren. Ook de werknemer kan een vertekend beeld hebben van zijn extra werktijd.

Daarnaast is het registreren van de eigen werktijd ook een soort van “bescherming” voor de werknemer. Werknemers die systematisch overuren doen, zonder dat ze deze tijd kunnen recupereren en te weinig tijd nemen voor zichzelf buiten het werk maken meer kans om uit te vallen. Meer inzicht in de gewerkte uren kan hen helpen om meer grip te krijgen op de werkdruk. De werknemer kan er dus persoonlijk ook bij winnen.

Hoe introduceer je de tikklok goed

Neem de tikklok op in de huisregels en probeer dit huisreglement zeker bij elke nieuwe werkkracht toe te lichten. Merk je dat er dan wat frustraties zitten tussen collega’s of is er een collega die niet goed de tikklok gebruikt organiseer dan een groepsoverleg. Bespreek hierin het nut van de tijdregistratie aan de hand van bovenstaande argumenten. Vertel zeker dat correct tikken belangrijk is voor een goede verloning.

Geef complimenten wanneer de medewerkers correct tikken. Het klinkt banaal maar een compliment werkt! Mensen krijgen een waarderingsgevoel. Focus dus niet alleen op mensen die het slecht doen, maar benadruk ook dat je blij bent met mensen die het correct doen. Je kan misschien ook een soort van “doel” stellen met een leuk extraatje vb. Als iedereen een week correct de tikklok gebruikt mogen ze iets eten op kosten van de zaak of krijgen ze na de shift een heerlijk drankje.

Durf als werkgever ook de arbeidsinspectie vermelden. Het kan een beetje vreemd klinken, maar het is voor de arbeidsinspectie van groot belang dat de tikkingen gebeuren. Zo vermijd je als werkgever namelijk boetes. Je kan er op wijzen dat de werknemer ook zo mede verantwoordelijk is om dit te voorkomen. Zeker wanneer het herhaaldelijk voorvalt kan je hier toch op beginnen hameren. Net zoals het moeilijk wordt om een overzicht te houden van de correcte werktijden en daarbij het correct verlonen. Nu het is niet meer dan normaal dat je mensen die niet correct tikken een waarschuwing durft te geven. Aangezien het jou ook extra werk oplevert.

Als laatste redmiddel

Het allerlaatste redmiddel is misschien om in jouw arbeidsreglement op te nemen dat de boete van de sociale inspectie wel degelijk kan worden afgehouden van het loon.
Dit staat zo in dit wetsartikel: “De wet somt limitatief de sommen op die mogen worden in mindering gebracht op het loon. Het betreft hier : de geldboeten op voorwaarde dat ze werden vastgesteld in het arbeidsreglement.”
Daarnaast vermeldt het artikel ook nog dat je niet meer mag inhouden dan maximaal 1/5de van het bij elke uitbetaling verschuldigde nettoloon. Vraag dus zeker raadt voor je zoiets doet als werkgever.

Denk echter goed na voor je zoiets doet, dit moet vermeld staan in het arbeidsreglement en echt populair is het wel niet.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag!